Local Sport > Snooker > CINI JIRBAH IT-TIENI RANKING TURNAMENT

CINI JIRBAH IT-TIENI RANKING TURNAMENT

Brian Cini rebah it-tieni ranking turnament tas-snooker ta’ dan l-istagun meta fil-finali li ntlghabet fic-Centru Laburista, Mellieha huwa gheleb lil Duncan Bezzina 5-2.

Kien Cini li rebah l-ewwel erbgha frames biex dahal jistrieh 4-0 qabel l-intervall. Meta rega’ beda l-loghob Bezzina rebah iz-zewg frames ta’ wara izda Cini ssigilla r-rebha bir-rebh tas-sebgha frame ghal skor finali ta’ 5-2.

Il-Finali kienet ikkontrollata mir-referee Joe Debono.

Wara l-Finali, is-Sur Vincent Pisani f’isem il-Malta Billiards & Snooker Association ipprezenta t-trofej liz-zewg finalisti.

Fir-Ranking List tal-MBSA, Duncan Bezzina issa tela’ fl-ewwel post b’2820 punt segwit minn Alex Borg b’2800 u Brian Cini li ghandu 2650 punt.
  View this article in PDF format Print article
Share |

Navigate through the articles
Previous article BORG JGHADDI GHAT-TIENI RAWND BORG JIRBAH L-EWWEL RANKING TURNAMENT TAL-ISTAGUN Next article
Friday, May 25, 2018
Search our Site Advertising on MaltaSport