Local Sport > Regatta > HINIJIET ECCELLENTI GHALL-QADDIEFA MALTIN

HINIJIET ECCELLENTI GHALL-QADDIEFA MALTIN

Il-qaddiefa ta-Għaqda Regatta Nazzjonali u Qdif Ieħor gabu rizultati u hinijiet eccellenti fit-tigrijiet kollha li hadu sehem fihom fir-Regatta Internazzjonali li saret is-Sibt f’Reno di Luggiano.

Fost l-ohrajn, il-crews Maltin gew l-ewwel,f'tigriet kollha tal-gozzo (U18 u kbar). Gew ukoll it-tielet fil-European Cup tal-Jole, tigrija li kienet kombattuta hafna.

Dan juri wkoll li hemm potenzjal kbir f'dan l-isport u li hemm bzonn jigi kkurat u sostnut. Din l-inizjattiva tal-Għaqda Regatta Nazzjonali, setgħet issir bl-għajnuna tal-FICSF, il-Kumitat Olimpiku Malti u tas-Segretarjat Parlamentari għar-Riċerka, l-Innovazzjoni, ż-Żgħażagħ u l-Isport immexxi mill-Onor. Chris Agius.
 
Share |

Navigate through the articles
Previous article IL-PREPARAMENTI GHAR-REGATTA FL-AQWA TAGHHOM MARSA CLAIM SEPTEMBER 8 REGATTA Next article
Monday, November 19, 2018
Search our Site Advertising on MaltaSport